โปรแกรมมีระบบอะไรบ้าง

ระบบบริหารการขาย

 • ระบบขายสินค้า
 • 6 ระดับราคาขาย
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบลูกหนี้
 • ระบบเจ้าหนี้
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบพิมพ์เช็คจ่ายเช็ค
 • ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด
 • ระบบพิมพ์ป้ายราคา
 • ระบบสินค้าขายดี
 • ระบบสินค้าแพ็คโหลห่อ
 • ระบบออกใบกำกับภาษี
 • ระบบคืนสินค้า
 • ระบบรับเคลมสินค้า
 • ระบบสร้างคูปอง
 • ระบบสต๊อก

ระบบพนักงาน

 • ลงเวลาทำงาน
 • เบิกเงินล่วงหน้า
 • ออกเงินเงิน
 • คำนวน OT เข้างาน ออกงาน
 • นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาจากโปรแกรม Attendance (จากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ/หน้า)

รายรับรายจ่าย

 • รายรับ
 • รายจ่าย