ภาพรวม

เราออกแบบให้โปรแกรมใช้งานง่าย เน้นให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกที่สุด มีฟีเจอร์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการสินค้า  เช่น ระบบพิมพ์บาร์โค๊ดเข้ารหัส EAN 8 รวมทั้งปริ้นป้ายราคาต่างๆ อีกทั้งเรายังคำนึงถึงพนักงาน เราได้รวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการพนักงานเข้ารวมอยู้ในโปรแกรมขาย ซึ่งท่านสามารถใช้งานได้จากเมนูพนักงานได้ทันที ใช้ง่ายเข้าใจง่าย

โปรแกรมมีระบบอะไรบ้าง

ระบบบริหารการขาย

 • ระบบขายสินค้า
 • 6 ระดับราคาขาย
 • ระบบสมาชิก
 • ระบบลูกหนี้
 • ระบบเจ้าหนี้
 • ระบบจัดซื้อ
 • ระบบพิมพ์เช็คจ่ายเช็ค
 • ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด
 • ระบบพิมพ์ป้ายราคา
 • ระบบสินค้าขายดี
 • ระบบสินค้าแพ็คโหลห่อ
 • ระบบออกใบกำกับภาษี
 • ระบบคืนสินค้า
 • ระบบรับเคลมสินค้า
 • ระบบสร้างคูปอง
 • ระบบสต๊อก
 • QR Code รับเงิน
 • รองรับหน้าจอลูกค้า

ระบบพนักงาน

 • ลงเวลาทำงาน
 • เบิกเงินล่วงหน้า
 • ออกเงินเงิน
 • คำนวน OT เข้างาน ออกงาน
 • นำเข้าข้อมูลการบันทึกเวลาจากโปรแกรม Attendance (จากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ/หน้า)

รายรับรายจ่าย

 • รายรับ
 • รายจ่าย

ตัวอย่างป้ายราคาต่างๆ