การลงทะเบียนโปรแกรม PINGPOS

ก่อนอื่นโปรด Run admin ก่อนใช้งานครั้งแรก วิธี run admin  คลิ๊ก

1.ดับเบิลคลิ๊กเปิดโปรแกรมขาย

2.คลิ๊กลงทะเบียน

 

3.เปิดค้างไว้

 

**** ต่อไปเปิดหน้าเว็บเบราเซอร์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ****

4.เข้าเว็บไซต์ https://www.pingpos.com

 

5.เข้าบริการ > ลงทะเบียนลูกค้าใหม่ หากเคยลงทะเบียนแล้ว ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับ เข้าสูระบบได้เลย

กรอกรายละเอียดให้ครบ ทุกช่อง ห้ามปล่อยว่าง  แล้วกดบันทึก

เข้าสู่ระบบ

กดแจ้งโอนเงิน หรือ ขอคีย์ได้เลยครับ

แจ้งโอนเงิน

 

 

******* ขัั้นตอนการขอคีย์  ********

 

ดับเบิลคลิ๊กเปิดโปรแกรมขาย

กดปุ่มลงทะเบียน

Copy ID,SN ลงหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับ

กดส่ง รอรับรหัสได้เลย หากรอนานโปรดโทร 084-0005535

ขอบคุณครับ