สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วอัพเดทฟรี

ห้ามลงตัวเต็มถ้าเครื่องนั้นเคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว ( ไฟล์เต็มมีฐานข้อมูลจะทับไฟล์เดิม )

Build : ตัวเดียวกันกับไฟล์อัพเดท

V10 Full

>Update: 2/10/65

V10 7028

Build : 4482
Update: 1 เมษายน  2559

V9 full

Download Driver อุปกรณ์ต่อพ่วง

V11 (Beta 9) ตัวทดสอบ ( ลูกค้าทั่วไปห้ามดาวน์โหลด ย้ำห้ามโหลดเด็ดขาด )
ยังเป็นตัวทดสอบ ปัญหาเยอะครับมาก บัคเยอะ อย่าโหลด อนุญาตเฉพาะบางร้าน

V11 Beta 6982 Test ห้ามโหลดเด็ดขาด

 

 

 

 

 

ลิ้งอัพเดทนอก DD

ตัวเต็ม

อัพเดท