สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วอัพเดทฟรี

ห้ามลงตัวเต็มถ้าเครื่องนั้นเคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว ( ไฟล์เต็มมีฐานข้อมูลจะทับไฟล์เดิม )

Build : 6778
Update: 20 มิ.ย.  2563

V10 Full

Build : 6778
Update: 20 มิ.ย.  2563

V10 Update

Build : 4482
Update: 1 เมษายน  2559

V9 full

Download Driver อุปกรณ์ต่อพ่วง

V11 (Beta 2) ตัวทดสอบ ( ลูกค้าทั่วไปห้ามดาวน์โหลด )
ยังเป็นตัวทดสอบ ปัญหาเยอะครับ 

-ปรับปรุงระบบต่างๆ 

10 กค. 63

V11.6873 ตัวทดสอบ