สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วอัพเดทฟรี

ห้ามลงตัวเต็มถ้าเครื่องนั้นเคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว ( ไฟล์เต็มมีฐานข้อมูลจะทับไฟล์เดิม )

Build : 6830
Update: 31/07/64

V10 Full

Build : 6830
Update: 21/07/64

V10 6830

Build : 4482
Update: 1 เมษายน  2559

V9 full

Download Driver อุปกรณ์ต่อพ่วง

V11 (Beta 6) ตัวทดสอบ ( ลูกค้าทั่วไปห้ามดาวน์โหลด ย้ำห้ามโหลดเด็ดขาด )
ยังเป็นตัวทดสอบ ปัญหาเยอะครับมาก บัคเยอะ อย่าโหลด อนุญาตเฉพาะบางร้าน

V11 Beta 6930 Test ห้ามโหลดเด็ดขาด