ดาวน์โหลด

Build : ตัวเดียวกันกับไฟล์อัพเดท

V10 update 7479

Build : 4482
Update: 1 เมษายน  2559

ไดร์เวอร์ เครื่องพิมพ์

รายการ

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

X Printer

เครื่องพิมพ์สลิป

Epson Tm-T82

เครื่องพิมพ์สลิป

Epson Tm-T81

เครื่องพิมพ์สลิป

GP-1324D

เครื่องพิมพ์ป้ายราคา บาร์โค๊ด

TSC 244 Pro

เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด

Epson LQ-310

เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

ไดร์เวอร์ ลิ้นชักเก็บเงิน

DT-100U

กล่องแปลงสายลิ้นชักเก็บเงิน

For Windows 8,10,11

DT-100U

กล่องแปลงสายลิ้นชักเก็บเงิน

For Windows XP,Vista,7

อื่นๆ

MADE 2007

AccessDatabaseEngine2007

สำหรับแก้ไขปกติไม่ใช้

MADE 2010

AccessDatabaseEngine2010

สำหรับแก้ไขปกติไม่ใช้

Fonts

ฟ้อนต์ไทยสารบัญ

แก้ไข Fonts th sarabun psk

ฟ้อนต์ th sarabun psk V.1.0

Fix WMI

แก้ไขเครื่องที่อ่านฮาร์ดแวร์ไม่ได้

Download TEAMVIEWER V13

โปรแกรมรีโหมดช่วยเหลือ

V11 Beta ยังไม่พร้อมให้บริการ

V11 (Beta 11 18/05/67) ตัวทดสอบ ( ลูกค้าทั่วไปห้ามดาวน์โหลด ย้ำห้ามโหลดเด็ดขาด )
ยังเป็นตัวทดสอบ ปัญหาเยอะครับมาก บัคเยอะ อย่าโหลด อนุญาตเฉพาะบางร้าน

V11 Beta 7051 ตัวทดสอบ

ลิ้งอัพเดทนอก DD

ตัวเต็ม

อัพเดท