วิธีการใช้งานโปรแกรม

การใช้งานเบื้องต้น

การเพิ่มสินค้าแพ็ค ห่อ กล่อง

การรับสินค้าเข้าระบบ

การสั่งสินค้า/รับสินค้า/คืนสินค้า ( จัดซื้อ )