การแก้ไขปัญหา
1. เข้าระบบขายไม่ได้ Error Unrecognized database format คลิ๊ก