การตั้งค่ากระดาษ 9*5.5 หรือ 9*11 Epson LO-310

วิธีการตั้งค่ากระดาษต่อเนื่อง ให้ใช้งานได้กับโปรแกรม Ping POS 

มีขั้นตอนการทำหลักๆ อยู่ 3 หัวข้อ

  1. การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้
  2. กำหนดระยะของกระดาษ อ้างอิงตามชื่อกระดาษตามข้อที่ 1
  3. กำหนดกระดาษที่ใช้ให้ปริ้นเตอร์  อ้างอิงตามชื่อกระดาษตามข้อที่ 1

1. ขั้นตอนแรก

1.1 

1.2 การกำหนดค่ากระดาษ

 2. กำหนดระยะของกระดาษ 

3.กำหนดกระดาษที่ใช้ให้ปริ้นเตอร์

มี 3 ขั้นตอนแค่นี้ครับ ถ้าขั้นตอนไหนเคยทำแล้วก็อาจจะข้ามไปทำขั้นตอนถัดไปได้เลยครับ